You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
IBM в сътрудничество с университети, за да направи мобилните устройства по-достъпни
IBM, Националният институт по дизайн в Индия и Изследователският център за съвременни науки и технологии към Университета в Токио анонсираха нова съвместна изследователска инициатива за проучване на отворена, обща платформа за потребителски интерфейс за мобилни устройства. Целта е те да бъдат по-лесни за използване и достъпни за групите в неравностойно положение по целия свят.

Софтуерът, разработен от IBM Research и университетите ще бъде с отворен код и другите разработени материали ще бъдат публично достояние, за да позволят на правителствата и бизнеса по целия свят да се възползват от технологиите. Тъй като световната инфраструктура все повече се дигитализира и правителствата предоставят информация и услуги чрез уеб страници, достъпът до интернет е важен за всички, включително слепи, глухи, неграмотни и възрастни хора. Целта на това съвместно проучване е да се даде възможност за по-широк достъп на тези категории.

Новото изследователско партньорство е част от програмата IBM Open Collaborative Research, инициатива за стимулиране на иновациите чрез сътрудничество между университетите и отрасъла от промишлеността. Изследователският център за съвременни науки и технологии в Япония е първият изследователски институт, присъединен към програмата Open Collaborative Research, а вторият е Националният институт по дизайн в Индия.

Мобилните телефони феноменално бързо се разпространиха по целия свят. Ниската стойност на притежание и опростеният потребителски интерфейс спомогнаха за техния успех дори и при неграмотните групи от населението. Въпреки това, тези групи не са в състояние да се възползват от информацията и услугите, достъпни за интернет потребителите. IBM Research ще идентифицира комуникационните потребности на полу- и неграмотните групи не само да се свързват, но и да се възползват от информацията, получавана чрез мобилните устройства.

Повече информация можете да прочетете тук.

Първия Български Бутон за споделяне

Актуално
LOTUSPHERE COMES TO YOU 2010
Комуникации и съвместна работа без граници
Стартират онлайн продажбите на автобусни билети
Системата е най - новата разработка на IBS Bulgaria
WAS for Developers
Най-доброто приложение за разработка на SOA уеб решения.
Lotus Notes and Domino 8.5.1
Какво ново в 8.5.1 Lotus Notes and Domino?
Lotus Sametime 8.5!
Нов потребителски интерфейс и още повече нови възможности
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW