You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Lotusphere 2010: Кой и защо ползва IBM Unified Communications & Social Software?
След приключилата вчера OGS на Lotusphere 2010, програмата продължи със сесиите за обединени комуникации (Unified Communication) и социален софтуер (social software).

Какви бяха новините и какво научихме от споделената практика?


Четири основни думи определят Lotus Sametime:

  • Избор от канали за комуникация;
  • Гъвкав и лесен за работа;
  • Свързва хора, а не телефонни номера, URL-та и пароли;
  • Комуникация в контекста на бизнес процесите.

И тъй като говорим за обединени комуникации, не може да не включим Sametime Unified Telephony (SUT). Основните предимства на SUT, споменати на сесията бяха:
  • Един номер за комуникация;
  • Независимост от работното място;
  • Click-to-call възможности.
Тези предимства намаляват броя, съответно разходите за телефонни разговори.

На сесията бяха представени SUT клиенти, които споделиха опита си.
PSA Peugeoy Citorene се възползва от предимствата на SUT, като обединява решението си с наличната си pbx система.
GEA (Global Engineering Alliance) се спират на Lotus Notes and Domino и SUT, тъй като се изправят пред няколко предизвикателства:
  • Нужда от подобряване на работата в екип и осъществяване на по-тясна връзка и комуникация с клиенти и доставчици;
  • Нужда от подобряване продуктивността на работа.
След внедряването на Lotus Notes and Domino и Lotus Sametime, GEA съкращават броя на пътуванията си с 15% и подобряват работата по проекти.

Сесията за “Social collaboration” започна с въпроса: Каква е нашата корпоративна култура от гл.т. съвместната работа?” Телефон, имейл, интранет?
Имейлът ли е инструментът, посредством който получаваме отговор на въпроса, който търсим? Безразборното търсене в интернет ли ще ни даде най-добрите резултати или запазените и споделени бързи връзки на колегите?
Всичко това, дори и много повече можем да открием в социалния софтуер, предназначен за бизнеса – Lotus Connections.
Да споделят своя опит на сцената, бяха поканени няколко Lotus Connections клиенти - UN Peace Keeping Operations, Sun Life Financial, Cap Gemini и други. Част от тях интегрират Lotus Connections с наличните софтуерни решения, които използват, защото искат да подобрят съвместната работа, да открият и съхранят знанието както в самата организация, така и извън нея, да ускорят комуникацията. И тъй като Lotus Connections е “people centric”, той им предоставя възможността служителите да се свързани, знанието „отключено”, а новите идеи все повече.

Първия Български Бутон за споделяне

SENSE FUTURE - INNOVATE NOW