You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
LENOVO PC ПРОДУКТИIBS PREMIUM LENOVO SERVICE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ОБУЧЕНИЕ 
 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА 
 ПРОГРАМА ЗА ИЗКУПУВАНЕ 
 ПОРТАЛ ЗА КЛИЕНТИ 

Гаранционни условия за Lenovo продукти

Всички продукти на IBM и Lenovo, предлагани от IBS са със стандартна международна гаранция. Пълните Гаранционни условия са приложени към документацията, придружаваща всеки продукт.

В световен мащаб Lenovo продуктите се обслужват от сервизната мрежа на IBM и оторизирани сервизни партньори. IBS е оторизиран сервиз на IBM и Lenovo за преносими и настолни компютри, монитори, работни станции IBM Intellistation и сървъри IBM x-series.

Ние предлагаме както гаранционен, така и извънгаранционен сервиз, спазвайки ясно гаранционните условия на IBM и Lenovo, както и всички допълнителни услуги съпътстващи обслужването на вашата техника.


Типове гаранционно обслужване

1. On-site warranty - Обслужване на място

Оторизираният сервиз ще поправи или ще подмени отказалата машина на местоположението й и ще провери функционирането й. Трябва да осигурите подходящо работно място за разглобяване и сглобяване на системата. Мястото трябва да бъде чисто, добре осветено и подходящо за целта. За някои определени поправки могат да наложи транспортирането на машината до сервизна база.

2. Customer Carry-in warranty - Обслужване в сервиз

Вие доставяте или изпращате по куриер, за ваша сметка, освен ако оторизирания сервиз е указал друг начин, повредената система, в подходяща опаковка, и до посочено от оторизирания сервиз местоположение. След като машината е поправена или подменена от оторизирания сервиз ще ви бъде предоставена за прибиране или ще бъде изпратена по куриер за Ваша сметка, освен ако е указано друго от оторизирания сервиз. За последващата инсталация и проверка на машината сте отговорни вие.

3. Подменяема от клиента част - “CRU” Услуга

Оторизираният сервиз Ви осигурява CRU, които да инсталирате. Информацията за CRU и инструкциите за подмяна се доставят в комплект с компютърната ви система, и са достъпни по заявка от оторизиран сервиз по всяко време. Инсталирането на CRU от ниво 1 е ваша отговорност. Ако оторизирания сервиз инсталира CRU от ниво 1 по ваша заявка, ще ви бъде начислена такса за инсталирането. Можете да инсталирате CRU от ниво 2 самостоятелно, или да заявите инсталиране от сервиз, без допълнително таксуване, според типа гаранционно обслужване, предназначен за вашата Машина. Оторизираният сервиз указва в материалите, доставяни с CRU за подмяна, дали дефектиралата CRU трябва да бъде върната на производителя. Когато се изисква това са налице следните условия: 1) инструкциите и опаковката за връщане се доставят с CRU за подмяна, и 2) може да ви бъде начислена такса за CRU за подмяна, ако производителя не получи дефектиралата CRU до 30 дни от получаването ви на подмяната.

Ако имате затруднения с използването на вашата Lenovo техника посетете Интернет страницата за поддръжка: www.lenovo.com/think/support или ни се обадете, ние ще Ви помогнем с удоволствие.

SENSE FUTURE - INNOVATE NOW