You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ

Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Изграждането на динамична ИТ инфраструктура не е еднократен акт, а непрекъснат процес и изпълнение на стратегия за по-ефективна и по-производителна организация. Добрият сервиз и превантивното обслужване на Вашата инфраструктура са от изключително значение за поддръжката на нейната работоспособност. Гарантират непрекъснатостта на Вашите бизнес процеси и цялостта на информационните Ви масиви.

Когато се стигне до СЕРВИЗ и ПОДДРЪЖКА Вие можете да разчитате на най-доброто от Ай Би Ес България. Ние осигуряваме качествено сервизно обслужване и поддръжка на Вашата инфраструктура и бизнес решения през целия цикъл: дизайн-имплементация-ежедневно управление.
Днешната сложна ИТ среда често затруднява идентификацията на източника на технически проблеми. Дали е приложението? Операционната система? Базата Данни? Или хардуерът? Компонентите на едно ИТ решение не работят в изолация, те си взаимодействат.

Опитът на нашите сервизни инженери в решаването на комплексни системни задачи гарантира на клиентите ни превантивна диагностика на проблемите и осигуряване на максимална работоспособност на оборудването и системите.

Като premier бизнес партньор и оторизиран сервиз на IBM, корпоративен партньор на VMWare, Datacore, Microsoft, Symantec, Landesk, REDHat и други, ние сме в състояние не само да поддържаме и развиваме Вашата инфраструктура, но и да трансферираме необходимото технологично знание към Вашия екип.
Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
Нашата политика за постоянно повишаване на квалификацията на екипа и стремежът ни към постигане на все по-високо качество на предоставяните услуги осигурява на клиентите ни безпроблемно и навременно изпълнение на договорените ангажименти по поддръжката.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW