You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Консолидация на сървъри

Днес организациите срещат съществени затруднения в управлението на непрекъснато нарастващия брой сървъри, необходими за обслужване на корпоративните и е-бизнес приложения.

Консолидирането на сървърните ресурси на една компания води до оптимизиране на нейната инфраструктура. Това е процес, в който екипът от специалисти на IBS ще Ви помогне, базирайки се на решения на водещи технологични лидери.

IBM Blade Center и VMWare: Организирайте своите многобройни по-малки (2 и 4 процесорни, Windows/Linix или UNIX) сървъри в една обща архитектура със споделени ресурси и централизирано управление. Добавянето на VMWare към Вашия IBM BladeCentre ще повиши още повече ефективността и възвръщаемостта на вложените средства.
Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

VMWare и много процесорни IBM x-series сървъри: Повишете ефективността и продуктивността на Intel базираните платформи. Консолидирайте множество приложения върху един единствен физически сървър, който поддържа до 96 процесорни ядра (при 6 ядрени Intel Xeon процесори). Можете ефективно да управлявате над 100 сървърни приложения при разходи за електроенергия само за един сървър.

IBM Power Systems: Независимо от големината на Вашия бизнес, доверявайки се на модулните UNIX решения на IBM от 2 до 32 Power процесора, Вие можете да сте сигурни, че Вашите бизнес операции са в надеждни ръце. Вградените технологии за виртуализация Ви позволяват да управлявате едновременно AIX или Linux базирани виртуални машини с баланс на натоварването и динамично разпределение на ресурсите.
Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
Видове консолидация
Физическа консолидация: включва миграция или комбиниране на сървърни процеси от множество сървъри към по-голяма или по-нова хардуерна платформа, например Blade сървъри. Технологията на Blade сървърите подпомага физическата консолидация, като дава възможност на организациите да оптимизират ефективното използване на площта на центъра за обработка на данни и мястото в сървърните ракове.
Виртуална консолидация: включва миграция на сървърни процеси от физическа среда към виртуална инфраструктура осигурена примерно от VMWare, Microsoft, Virtual Iron или XenSource. Виртуализацията осигурява по-ефективно споделяне на физическите ресурси и по-ефективната им експлоатация. Също така се намалява необходимия брой физически сървъри в инфраструктурата, т.к. множество сървърни процеси могат да бъдат комбинирани върху един единствен сървър.
Site consolidation: Все по-често се наблюдават инициативи на организациите в намаляване на общия брой центрове за обработка на данни и разходите за обслужването им. Консолидацията на центровете за обработка на данни включва комбинация от физическа и виртуална консолидация и изисква и двата типа миграции на сървърни процеси – P2P (физическа към физическа) и P2V (физическа към виртуална)

SENSE FUTURE - INNOVATE NOW