You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Консолидация на дисковите масивиКонсолидацията на дисковите масиви чрез изграждане на SAN, NAS , iSCSI или комбинирани архитектури е задължителна за организациите планиращи стратегически своята динамична инфраструктура. Възвръщаемостта на инвестициите е незабавна и се изразява в по-ефективно управление, намаляване на разходите за дисково пространство, сигурност на данните и 3 до 4 пъти по-пълноценно използване на ресурсите.

Ай Би Ес България ще Ви помогне успешно да изпълните поетапно стратегически проекти свързани с консолидация на данните в NAS или SAN архитектури, като ще Ви осигури всички съпътстващи услуги по планирането, изграждане на средата и миграцията на данните и приложенията. Избирайки партньор с опит в реализирането на комплексни сторидж решения, Вие ще изградите най-подходящото решение за вашата ИТ инфраструктура и със сигурност ще избрегнете скъпоструващи и времеотнемащи грешки.
Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW