You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Център за обработка на данни

Центърът за обработка на данни е сърцето и душата на организацията.

Резултатите на Вашата компания са пряко зависими от правилното съхранение на информацията. Съществен елемент от Вашето конкурентно предимство е разработването на цялостна стратегия относно Вашия център за обработка и защита на данните.

Днес центровете за обработка на данни често са прекалено сложни. Новите технологии и приложения, бързият растеж, нарастването на обема данни и грижата за сигурността увеличават сложността, но намаляват степента на оползотворяване на инвестициите.
Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Съчетавайки хардуер, софтуер, професионални услуги ние ще Ви помогнем да изградите надежден и скалируем център за обработка на данни чрез водещи в индустрията продукти и технологии, предлагащи лесно внедряване, максимално натоварване и оползотворяване на ресурсите.

Организациите трябва да започнат да мислят различно. Необходима е стратегия за непрекъсната консолидация на сървърните мощности с технология за динамично разпределяне на ресурсите, която да осигурява свободно движение на процесите между виртуалните или физическите ресурси. Инвестицията в такава динамична ИТ инфраструктура ще гарантира изграждането на център за обработка на данни - подготвен да посрещне непрекъснато растящите нужди от нинформационно обслужване, както днес, така и в бъдеще.
Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ


SENSE FUTURE - INNOVATE NOW