You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Виртуализация

Консолидацията на ресурсите чрез виртуализация може да повиши натоварването на хардуерните ресурси далеч над неефективните 10-15%, които наблюдаваме днес в повече центрове за обработка на данни. Развитието на технологиите и повишената степен на автоматизация предлагат много повече възможности за консолидация от когато и да било. Изграждането на виртуализирана и споделена инфраструктура осигурява основата за автоматизирано и бързо осигуряване на ИТ услуги с всички ползи от по-ефективното и умно управление при значително намаляване на съпътстващите разходи.
Виртуализацията на инфраструктурата ще Ви помогне да изградите гъвкава динамична инфраструктура, която осигурява споделени виртуални ИТ ресурси под формата на услуги.
Сървърна виртуализация:
Хостинг съоръженията и корпоративните сървър стаи са претоварени. Изглежда, че всяко приложение има нужда от самостоятелен сървър. В миналото това може и да е било приемливо, но днес ние сме изправени пред все по-скъпо струващата енергия и липса на място в сървърните шкафове, което води до икономически неоправдани разходи за поддръжка на хардуера. В Ай Би Ес България помагаме на нашите клиенти да оценят правилно възможностите за виртуализация на своите сървърни ресурси и заедно с тях изграждаме корпоративна виртуална инфраструктура, базирана на технологиите и продуктите на VMWare или добавяме нова стойност на самостоятелните сървърни инсталации чрез VMWare ESXi, Microsoft Virtual Server или REDHat Enterprise Server.

Десктоп виртуализация:
Осигурете си предимство пред традиционните клиент-сървър модели. Екипът на Ай Би Ес България може да Ви помогне да конфигурирате, инсталирате и поддържате централизирана десктоп виртуална инфраструктура. Използвайки технологиите на VMWare, IBM BladeCentre, Citrix, Leostream™ Connection Broker и водещи производители на тънки клиенти като Wyse може да засилите контрола и сигурността над данните си като капсулирате десктоп операционната система, приложенията и данните на потребителите под формата на виртуална машина, която е съхранена централизирано.
Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
Сторидж виртуализация:
Виртуализирайки приложения, десктоп машини или сървъри без съмнение ще откриете, че натоварването на вашата сторидж инфраструктура изпитва много по-тежки натоварвания, тъй като много повече потребители концентрират I/O заявки през много по-малко физически връзки.
Ай Би Ес България може да Ви помогне да виртуализирате сървърите за съхранение на данни, което ще окаже значителен ефект върху производителността им. Вместо да работите с индивидуални сторидж устройства, с технологиите на Datacore и IBM, Вашите сторидж ресурси ще бъдат доставяни като мрежови услуги през единна централизирана администрация и ще придобиете пълна независимост от хардуерните производители. Сторидж виртуализацията осигурява следните основни предимства:
· Отдалечена репликация и mirroring на сторидж устройства от различни производители и с различна архитектура
· Включване на дисковите подсистеми в SAN инфраструктурата
· Използване на функциите, характерни за най-висок клас дискови системи, дори и при най-ниския клас.
· Ефективно и опростено управление на цялата сторидж инфраструктура
· Автоматично динамично разпределяне на ресурсите без отражение върху производителността

Виртуализация на приложения:
Не са тайна проблемите, които възникват при внедряване и инсталация на нови приложения. В случай, че нямате възможност бързо да се върнете към предходното състояния, Вие може значително да навредите на продуктивността на потребителите или да компрометирате системите. В тази ситуация на помощ идват технологиите на LANDesk® Application Virtualization и VMWare Application Virtualization.
Чрез тях ние можем да Ви помогнем реално да капсуловате и изолирате конкретно приложение от операционната система и останалия системен софтуер. Вие получавате възможност да оперирате с множество приложения на индивидуална или виртуална машина без необходимост от системни промени, инсталация на агенти или драйвери.
„Резонно е да се приеме, че виртуализацията ще подобри използването на сървърите с архитектура х86 от 10% - 20% до най-малко 50%-60% през следващите 5 години. Това със сигурност ще доведе и до нуждата от по-малко сървъри."
Gartner, Inc. “Важни съображения за захранването, охлаждането и зелените технологии” – Януари 23, 2007
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW