You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
ДИНАМИЧНА IT ИНФРАСТРУКТУРА
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Непрекъснатост на бизнес процесите

Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Гарантирайте си непрекъснатост на бизнес процесите
Днес организациите разчитат на непрекъснат достъп до информационните си масиви и приложения. Срив на системите, дори само няколко часа принудителен престой, може да доведе до критични последствия, включително финансови загуби, загуба на доверие и репутация, загуба на клиенти.
Планирано или не, принудителното спиране на системите винаги взема своя данък от гледна точка на бизнес продуктивност и ненужни разходи. Изграждането на решение за High-Availability, Disaster-Recovery или комбинация от двете е комплексна задача, изискваща опит и познания в спецификата на приложенията, базите данни, мрежови трафик, клъстеризация, grid мрежи, синхронна и асинхронна репликация и др.

Със своя опит Ай Би Ес България помага на организациите да изберат икономически ефективни решения, чрез които да реализират най-подходящата защита и непрекъснатост на бизнес процесите си.
Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW