You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Shell и IBM в ново сътрудничество
Shell и IBM анонсираха своето сътрудничество при изследвания за удължаване на времето за експлоатация на находищата от петрол и природен газ. Shell вижда потенциал за редуциране на времето и средствата, необходими за моделиране на находищата. Дългогодишният опит в анализите и симулациите на IBM в съчетание с експертните познания на Shell ще създадат по-ефективна и по-точна картина за възстановяване на енергията.

Компаниите ще използват съвременни техники за съгласуване на геофизичните и инженерни данни за находищата. Като резултат от прилагането на подобрените алгоритми, анализи и ускорени симулации, Shell може да редуцира изучаваните предположения и да извлече естествените ресурси с по-висока ефективност и сигурност, като оптимизира възстановяването на ресурсите от петрол и природен газ.

Комплексният процес на съгласуване на различните находища на петрол и природен газ може да отнеме няколко месеца и включва измерване на продуктовите обеми, потока и налягането. Например геофизиците трябва да изследват сеизмичните данни от подземните скални образувания, инженерите да получат данните за находището и т.н.

Shell и IBM ще преформулират и автоматизират задачите за съгласуване на различните данни и ще създадат подобрено, практично и математически оптимизирано решение. Това може да подобри разходната ефективност на процеса по обмен на данни и след като е вече достъпно, ще стане част от инструментите за моделиране на находища на Shell, използвани както в съществуващите, така и в разкриването на нови.

Повече информация можете да прочетете тук.

Първия Български Бутон за споделяне

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW