You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
 Digg this     Save to del.icio.us   |   


По-умна и ефективна ИТ инфраструктура

Oптимизирайте своята ИТ инфраструктура, като заедно с това намалите оперативните си разходи и разходите за поддръжка.

Нашите специалисти ще Ви помогнат да увеличите конкурентните си предимства, изграждайки модерна и гъвкава инфраструктура, съчетавайки умения и опит с технологичните предимства на продуктите на водещи производители като IBM, EMC, VMWare, Datacore, RedHat, Cisco и Microsoft.
Ние сме тук да помогнем!
Доверете се на партньор с опит в реализирането на комплексни ИТ решения! Ние ще Ви помогнем да изградите най-подходящото решение за Вашата ИТ инфраструктура, за да избрегнете скъпоструващи грешки.

Обадете се сега на 0700-11-444 или 02/9615455 или кликнете тук.

Отговорете си на въпроса: Дали ли Вашата ИТ инфраструктура може да посрещне днешните предизвикателства?
Съвременната бизнес среда поставя множество изисквания пред ИТ инфраструктурата. Може ли Вашата ИТ инфраструктура:
- Да осъществява поддръжка на основните корпоративни и бизнес услуги и процеси?
- Да защитава корпоративните ви данни и системи?
- Да поддържа новите технологии?
- Да осигурява ефикасност и надеждност?
Всички тези изисквания са задължителни, но обикновено са съчетани и с непрекъснатата необходимост от намаляване на разходите. Как да постигнете конкурентно предимство и все пак да отговорите на тези предизвикателства?

Да мислим различно за инфраструктурата!
За да посрещнем предизвикателствата на нарастващите очаквания към по-високо качество на ИТ услугите в условията на значително намалени бюджети, трябва да променим подхода си към инфраструктурата. Ние можем да Ви помогнем да проектирате и изградите динамична ИТ инфраструктура, която ще Ви осигури:
Начало
Център за обработка на данни
Консолидация на сървъри
Консолидация на дисковите масиви
Виртуализация
Непрекъснатост на бизнес процесите
Защита и възстановяване на данните
Управление на инфраструктурата
СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
- По-бърз достъп до информацията
- по-добра комуникация и съвместна работа
- по-висока производителност
- по-качествено обслужване на клиентите
- по-сигурен достъп до данните
- по-висока надеждност на системите
- по-ефективно използване на ресурсите
- по-лесно управление

Организациите трябва да започнат да мислят различно. Необходима е стратегия за непрекъсната консолидация на сървърните мощности с технология за динамично разпределяне на ресурсите, която да осигурява свободно движение на процесите между виртуалните или физическите ресурси. Инвестицията в такава динамична ИТ инфраструктура ще гарантира изграждането на център за обработка на данни - подготвен да посрещне непрекъснато растящите нужди от нинформационно обслужване, както днес, така и в бъдеще.

Нашите експерти ще Ви помогнат да стандартизирате платформите си, да консолидирате и централизирате обработката на данни и да осигурите надеждна и съвместна работа на отделните системи. Ние можем да ви помогнем да изградите динамична ИТ инфраструктура, която лесно да се адаптира към променящите се бизнес условия.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW