You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE VSPHERE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА VMWARE VSPHERE 
 ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 
 УСЛУГИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 VMWARE VSPHERE ЛИЦЕНЗИ 

Приложение на VMware vSphere в предприятията

Потребителите използват VMware vSphere за:

Обединяване и продължително оптимизиране на сървъри, сторидж и мрежов хардуер.

VMware vSphere™ елиминира разпръсването на сървъри от действащите приложения във виртуалните машини, инсталирани на няколко сървъра и осигурява по-ефективно използване на сториджи и мрежови ресурси. Организациите, използващи VMware vSphere™ могат да постигнат най-високи нива на обединение на сървъри чрез уникалната динамична оптимизация и възможности за управление на паметта. VMware vSphere™ редуцира сложността на управлението на хардуера чрез подробна виртуализация на сървъри, сториджи и мрежов хардуер. Потребителите на VMware vSphere™ могат рязко да намалят разходите за приложения най-малко с 50% и оперативните разходи с над 60%.

Подобрява бизнес последователността чрез опростеност, ценова ефективност, достъпност и възстановяване след срив.

VMware vSphere™ спомага за създаването на защитена, неразрушима инфраструктура, която запазва непрекъснат работен процес независимо от хардуерни сривове и дори прекъсване на работата на цял информационен център. VMware vSphere™ не само елиминира спиране на приложенията, дължащо се на планирани дейности по поддръжката на сървъри, сториджи или мрежов хардуер, но и предоставя опростена, ценово ефективна висока достъпност като мярка срещу непланирани прекъсвания като сривове на сървър. VMware vSphere™ също опростява възстановяването от пълно спиране на работата на информационен център без да е необходим излишен скъп хардуер.

Опростява ИТ операциите.

Платформата VMware vSphere™ опростява оперативното управление на тестови, разработващи и продуктови среди, разположени на много локации, отдалечени офиси и включващи всички видове приложения и операционни системи. VMware vSphere™ посволява лесно споделяне и замяна на хардуерни ресурси и опростява управлението чрез общ набор от правила, оперативни процедури и автоматизирано управление, въпреки различните приложения и бизнес потребители.
VMware vSphere™ опростява обезпечаването на бизнес услугите и осигурява еднаква сигурност на сервизните нива, независимо от физическата инфраструктура или разположение на услугите. Освен редуцирането на оперативните разходи позволява и преносимостта на приложенията през вътрешната или външната cloud инфраструктура, без да се губят нивата за обслужване или да се изисква персонализация.

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW