You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE VSPHERE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА VMWARE VSPHERE 
 ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 
 УСЛУГИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 VMWARE VSPHERE ЛИЦЕНЗИ 

Услуги за приложения

Вграден контрол на нивата на обслужване за приложения

VMware vSphere™ услугите за приложения осигуряват вграден контрол над нивата на услугите на приложения, като достъпност, сигурност и скалируемост, и могат да бъдат разрешени лесно и винаги за всяко едно приложение, работещо във VMware виртуална машина.

Наличност:

Услугите за наличност позволяват на ИТ да достави приложения с вариращи нива на висока достъпност, в зависимост от техния приоритет и необходимост, без да е нужен сложен и излишен хардуер или клъстериращ софтуер.

 • VMware VMotion™ елиминира необходимостта от планирано спиране на приложенията при поддръжка на сървъра чрез миграция на виртуалните машини през сървърите, без да се нарушава работата на потребителите или да се губят услуги.
 • VMware Storage VМotion елиминира необходимостта от планирано спиране на приложенията при планирана поддръжка или миграция на сториджи чрез миграция на дисковете на виртуалните машини, без да се прекъсва работата на потребителите или загуба на услуги.
 • VMware High Availability (HA) осигурява ценово ефективен автоматизиран рестарт за броени минути за всички приложения при срив на хардуера или операционната система.
 • VMware Fault Tolerance осигурява продължителна достъпност без загуба на данни или спиране за всяко едно приложение при срив на хардуера или операционната система.
 • VMware Data Recovery осигурява опростено, ценово ефективно архивиране и възстановяване за виртуални машини в по-малка среда.

Защита:

Услугите за защита позволяват на ИТ да осигурят приложения с подходящо ниво на изпълнение на правилата за сигурност по ефективен и работещ начин.
 • VMware vShield Zones опростява защитата на приложенията чрез прилагане на корпоративните правила за сигурност на ниво приложение в споделена среда, докато се поддържа надеждно и мрежово разделяне на потребители и важни данни.
 • VMware VMsafe™позволява използването на защитни продукти, които работят заедно с виртуализационното ниво за осигуряване на по-високи нива на сигурност за виртуалните машини дори от тези на физическите сървъри.

Скалируемост:

Услугите за скалируемост позволяват на ИТ за предоставят точните ресурси за всяко приложение, базирани на неговите потребности.
 • Hot add позволява при необходимост добавянето на процесор и памет към виртуална машина, без да се прекъсва или спира.
 • Hot plug позволява добавянето или премахването на виртуални сториджи и мрежови устройства от виртуални машини, без да се спират или изключват.
 • Hot extend of virtual disks позволява виртуални сториджи да се добавят към работещи виртуални машини без прекъсване или спиране.

vApps : Осигуряване на безпроблемно преместване на приложения и избор между cloud.
 • VMware vSphere™ включва поддръжка на vApp, логически обект, обхващащ една или повече виртуални машини, който използва браншовия стандарт Open Virtualization Format за определяне и съкращаване на всички компоненти на многоредови приложения както са асоциирани оперативните правила и нивата на услугите.
 • Както UPC баркодът съдържа цялата информация за даден продукт, vApp дава на притежателите на приложения стандартен начин за описване на оперативните правила за приложение, което “cloud” операционната система може автоматично да интерпретира и изпълни.
 • vApps може да обхваща всички приложения, работещи под всяка една операционна система и да осигури механизъм за преместване на приложенията на потребителите между вътрешните и външните cloud с еднакви нива на обслужване.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW