You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
VMware vSphere
 ПРИЛОЖЕНИЕ НА VMWARE VSPHERE 
 ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 
 УСЛУГИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 VMWARE VSPHERE ЛИЦЕНЗИ 
VMware vSphere
Най–добрата платформа за изграждане на ”cloud” инфраструктураСпечелете ефективност и ниска себестойност чрез „cloud computing” решението с безкомпромисен контрол над нивата за обслужване и свободния избор.

VMware vSphere™, първата в тази област “cloud” операционна система, използва възможностите на виртуализацията за трансформиране на информационните центрове в значително по-опростена “cloud” компютърна инфраструктура и позволява на ИТ организациите да предоставят ново поколение от гъвкави и сигурни ИТ услуги, използвайки вътрешни ресурси, по-защитени и при по-малък риск.
Изградена на базата на доказаната производителност на VMware® Infrastructure платформа, VMware vSphere™ значително намалява капиталовите и оперативни разходи и повишава контрола върху предоставянето на ИТ услуги, като запазва гъвкавостта на избора на всеки един тип операционна система, приложение или хардуер, използващи собствени или външни ресурси.
С VMware vSphere™, осигурявайки основата за външни и вътрешни clouds, използвайки обединенията и стандартите за свързване на вътрешни и външни “cloud” инфраструктури, организациите от всички нива могат да се възползват от всички предимства на “cloud” компютърните решения.

Ключови предимства:
VMware vSphere™ отделя приложенията и информацията от сложността на основната инфраструктура, създавайки вътрешна cloud инфраструктура, така че ИТ специалистите могат да фокусират усилията си в поддръжката и работата на бизнеса. Предимствата на Vmware vSphere™ са:
Редуцира разходите и максимализира ИТ ефективността: VMware vSphere™ помага на организациите да предоставят ИТ услуги по-ефективно, елиминирайки ненужните инвестиции и редуцирайки стойността и сложността на управлението и поддръжката на ИТ инфраструктурата. Чрез внедряването на VMware vSphere™ клиентите могат да постигнат до 50% намаляване на очакваните капиталови разходи и до 60% намаляване на оперативните разходи за приложение, значително намалявайки цялостната себестойност на притежание и работа с корпоративните приложения.
Организациите, които използват VMware vSphere™ могат да постигнат ниво на обединение над 15:1 с автоматизираното управление и динамичното разпределение на ресурсите към приложения в цялата вътрешна и външна “cloud” инфраструктура. Резултатът е откъсване от скъпия модел на предоставяне на приложения и информация, който е свързан със специфични системи и архитектури, и безпроблемна миграция към самоуправляваща, динамично оптимизирана среда за по-ефективно предоставяне на бизнес услуги.
Повишен ИТ контрол чрез автоматизиране на сервизните нива: с повишаването на доверието на бизнеса към ИТ услугите, ефективността на доставяне на приложения може да означава разликата между разрастването и упадъка, успеха и провала. Бизнесът зависи от ИТ за установяване на пълен контрол без компромис на качеството на услугите, за доставянето на приложения. VMware vSphere™ 4 автоматизира доставката на споразумения на ниво услуги, покривайки достъпността, сигурността и скалируемостта, променяйки образеца за управление на информационен център от инфраструктурата до доставянето на услуги. Собствениците на приложения, които имат нужда да внедрят новите бизнес услуги, са защитени от сложността на сървърите, сториджите и мрежовата инфраструктура, и могат да се фокусират върху създаването на своите продукти. Резултатът е автоматизирана, контролирана среда, която е издръжлива на сривове и с възможност за промяна на изискванията без допълнителни усложнения или оперативни разходи.
ИТ отдели с повече възможности за избор. VMware vSphere™ осигурява на ИТ средата при предоставяне на бизнес услуги по заявка, свободата за избор на подходящите за съответния бранш хардуер, архитектура на приложенията, операционна система, вътрешна и външна инфраструктура за променящите се бизнес изисквания. С VMware vSphere™ 4 потребителите запазват гъвкавостта на избора, независимо от хардуера, операционната система, обема на приложенията и доставчиците на услуги. Това означава, че потребителите могат да поддържат своите съществуващи приложения и да бъдат сигурни за тези, които ще се добавят, като запазват гъвкавостта за развитие на вътрешната или външна cloud инфраструктура.

Ключови компоненти на VMware vSphere:
VMware vSphere™ е първата в бранша “cloud” операционна система, съдържаща следните групи компоненти:
Инфраструктурни услуги – набор от компоненти, които цялостно виртуализират сървърни, сторидж и мрежови ресурси, обединяват ги и ги разпределят прецизно по заявка на приложенията, базирайки се на работни приоритети.
Услуги за приложенията – набор от компоненти, който предоставя вграден контрол на нивата на услугите на всички приложения, работещи на VMware vSphere™, независимо от типа на приложенията или операционната система. Администрирането на инфраструктурата и услугите за приложенията, автоматизирането на ежедневните оперативни задачи с дълбока видимост във всеки аспект на висока или малка VMware vSphere™ среда е осигурено от VMware vCenter™ Server.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW