You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
TIVOLI STORAGE MANAGER
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ОСОБЕНОСТИ 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Tivoli Storage Manager особености
Tivoli Storage Manager e многофункционален софтуерен продукт за съхранение на информация. Поддържа над 30 различни работни платформи като успешно решава проблема с управление на информация, с която се работи в различни среди - от преносимия компютър до корпоративната среда.

Tivoli Storage Manager осигурява:
  • Централизирано администриране на данните и управление на съхранението на информацията
  • Ефективно управление на нарастването на обема на информацията Високоскоростно автоматизирано възстановяване на данни
  • Съвместимост със стотици съхраняващи устройства, както и с локални мрежи . глобални мрежи, и мрежи за съхранение.
  • Уникални решения за архивиране на корпоративни ресурси и ЕРР приложения, съобразени с Вашите конкретни нужди.

Намалява времето, необходимото дисково пространство и количеството данни, изпращани по мрежата, чрез архивиране на новите и модифицираните файлове. За тази цел продуктът използва своя собствена релационна база данни, за да проследи данните, където и да са съхранени те. Така се осигурява директно възстановяване на файла само с една стъпка. Базата данни може да елиминира необходимостта от последователно възстановяване на пълния архив и частични архиви от множество ленти -сложна възстановителна процедура, използвана от другите продукти за управление на съхранението.

Позволява няколко сървъра Tivoli Storage Manager да използват едни и същи библиотеки от ленти и устройства. Това може да подобри бързодействието при архивиране и възстановяване, както и използването на библиотеката от ленти и устройства.

Бързо възстановяване без използване на мрежа
Поддържа високоскоростно възстановяване на данните на клиента директно от лента, СD, zip, jaz устройство или твърд диск. Така чувствително се намалява времето за възстановяване като се елиминира необходимостта от използване на ресурсите на мрежата и централния сървър. Работоспособността се увеличава допълнително, тъй като при възстановяването не се използва сървър, тоест не е необходимо Tivoli Storage Manager да бъде на разположение.

Прехвърляне на данни без използване на LАN
Използва ефективно работните среди SAN, като премества прехвърлянето на данни при архивиране, възстановяване или ИТ (информационни технологии) данните от комуникационната мрежа в частна мрежа за данни или SAN. След това може да се използва Internet Protocol (IР) за подобряване нивото на обслужване на крайните потребители и клиенти.

Динамично многонишково прехвърляне
Позволява използването на няколко сесии за едновременно Прехвърляне данни към и от един и същ Tivoli Storage Manager сървър. Възможността увеличава бързодействието при архивиране повече от три пъти. Тази бързина се постига благодарение на факта, че сесиите за прехвърляне на данни на Tivoli Storage Manager са максимално оптимизирани на основата на наличните системни ресурси.

Адаптивна диференцираща технология
Променя начина, по който се архивират данните в улеснение на потребителите на преносими компютри и на онези клиенти, които се нуждаят от минимизиране на архивираните данни, осъществявани по мрежата. Архив се прави само на новите или променените части на файловете след първоначалния пълен архив. Така отпада необходимостта да се прави архив на целия файл, всеки път, когато в него се правят промени.

Корпоративно администриране
Опростява централизирания контрол през многобройните реализации на Tivoli Storage Manager без да се влошават мрежовите работни характеристики.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW