You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
IBM стартира нова ера на интелигентните сгради
IBM анонсира създаването на по-умни сгради, офиси и градска инфраструктура в световен мащаб.

С информацията, вградена във физическите активи на организацията, IBM помага на клиентите за създаването на команден център за управление не само на ИТ оборудването, но и на водоснабдяване, офис оборудване, заключване на вратите, принтери, отоплителни и противопожарни инсталации и др.

Опитът на IBM в системния мениджмънт, анализ и сензори е ненадминат при обединяването на физическия и дигиталния свят, и създаването на нови интелигентни инфраструктури, критични за по-ефективното функциониране на сградите. В Ню Йорк те генерират 80% от емисиите въглероден двуокис, изхвърлян в атмосферата за една година, повече от дела на автомобилите.

Интелигентните сгради могат бързо да отговорят на промени или проблеми във всяко едно системно ниво. С обединяването на своите изследвания, софтуер и експертни услуги с водещи в своя бранш партньори, IBM помага на клиентите:

  • Да управляват потреблението на енергия чрез мониторинг и анализ на топлинната, климатичната и електрическа консумация, за да намалят разходите и вредните емисии
  • Да идентифицират пробиви в сигурността
  • Да поддържат проактивно оборудването и да предотвратяват сривове, да осигуряват непрекъснатата работа на критични активи като противопожарни инсталации, производствено оборудване, климатични и вентилационни системи и др.
  • Да локализира местонахождението на активите, включително инструменти, оборудване, машини и др.
  • Да управлява разходите за принтиране и използване на хартия в офисите

IBM използва своите възможности за изследване, за да осигури предварителен анализ за интелигентните сгради, критичен за учебните заведения, жилищни комплекси, фабрики и др. Софтуерът IBM Maximo дава на клиентите възможността да визуализират и управляват своите активи както между стените на дома, така и отдалечено, и да предприемат необходимите действия при критични данни за статуса на тяхната компания, сграда, активи и т.н. IBM Global Business Services предлага и набор от услуги, които включват изпълнение и интеграция на решенията.

Повече информация можете да прочетете тук.

Първия Български Бутон за споделяне

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW