You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КАК РАБОТИ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВО ВКЛЮЧВА VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАК МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ VMWARE INFRASTRUCTURE? 

Какво включва VMware Infrastructure

VMware ESX

VMware ESX е основата за динамично самооптимизиращата се IT инфраструктура. VMware ESX реализира надежден, проверен в практиката ниво на виртуализация, отделящ ресурсите на процесора, памет, сторидж и мрежовите ресурси в много виртуални машини. VMware ESX повишава нивото на използване на хардуерното оборудване и драстично намалява капиталните и оперативните загуби, чрез разделение на хардуерните ресурси между голям брой виртуални машини. С централизираното управление на ресурси, висока пригодност (HA) и характерна сигурност, VMware ESX подобрява нивото на сервизиране, дори на най-ресурсоемките приложения. VMware ESX в момента е разполагаем като VMware ESXi, предлагащ същата функционалност, но като 32 мегабайтов отпечатък, който няма равен на себе си по сигурност и надеждност. Допълнителната интеграция като сървърно фирмено решение, прави разгръщането бързо и лесно.
VMware ESX виртуализира сървъри сториджи и мрежи, позволявайки много приложения да работят на виртуални машини върху същия физически сървър.


VMware VMFS
VMware Virtual Machine File System (VMFS) или виртуалната файлова система е високо производителна групираща (клъстерна) файловата система, която позволява паралелен достъп на многочислени инсталации на VMware ESX, да достъпи мястото за съхранение на ресурсите на виртуална машина едновременно. VMFS позволява базисната услуга на инфраструктурна виртуализация да бъде предоставяна на VMware VirtualCenter, VMware VMotion технология, VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) и VMware High Availability (HA), VMware Virtual SMP технологията.


VMware Virtual Symmetric Multi-Processing (SMP) – тази технологията повишава производителността на виртуалните машини, като позволява на една виртуална машина да използва многочислени физически процесори едновременно.
Виртуалният SMP позволява да се виртуализират повече процесори, интензивни ресурсоемки приложения, както и ресурсите на база данни.


VMware VirtualCenter
VMware VirtualCenter предоставя централизирано управление, автоматизация на процесите, оптимизация на ресурсите и висока пригодност за IT структурата. Тези възможности предоставят на ИТ структурата безпрецедентно ниво на полезност, производителност и надеждност. VMware VirtualCenter включва широк набор от програмни интерфейси, като Web базиран интерфейс, който помага за интегриране на системни продукти на други производители, както и за разработка на специализирани приложения.

VMware DRS
VMware DRS (Distributed Resource Scheduler) – съгласува наличните ресурси спрямо дефинираните приоритети на бизнеса, опростявайки трудоемките задачи. VMware DRS сега включва и Distributed Power Management (DPM), който балансира производителността с намаляване на енергийната консумация на дейта центровете.


VMware HA
VMware High Availability (HA) позволява да бъдат обезпечени и достъпните приложения независимо от хардуера и приложенията.


VMware VMotion
VMware VMotion е технология предоставяща възможността за преместване на работещи виртуални машини от една физическа машина към друга физическа машина, без да прекъсва тяхната работа. Осигурява непрекасваемост на процесите в ИТ структурата.
VMware Storage Vmotion – предоставя „живо” преместване на дисковото пространство на виртуалните машини от един споделен сторидж към друг без никакво разпадане или срив в приложенията на потребителите.


VMware Update Manager – управлява пачове и ъпдейти на физическия ESX, също и клиентските операционни системи, придавайки съгласуваност и сигурност в ИТ инфраструктурата.

VMware® Consolidated Backup
VMware Consolidated Backup предоставя лесно и централизирано решение за управление на резервирано копиране на виртуалните машини. Това става, чрез резервно копиране на съдържанието на виртуалните машини, чрез централен прокси сървър Microsoft® Windows 2003, а не чрез ESX Server.

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW