You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КАК РАБОТИ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВО ВКЛЮЧВА VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАК МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ VMWARE INFRASTRUCTURE? 

VMware характеристики

IBM предлага специално предложение за всеки IBM System x и Blade сървър - безплатно 90 дневно копие на VMware. Това е пълният продукт VMware Infrastructure 3, включващ Virtual Center, Vmotion и т.н. Предложението, валидно само за IBM сървъри, ги отличава от другите производители и предоставя възможност на клиентите да се запознаят с VМware и неговите допълнителни преимущества. Инструкциите и условията за даунлоуд присъстват в документацията на всеки сървър. Дали даден IBM сървър е подходящ за използването на VМware, може да разберете тук за System x, а тук за Blade системи.

VMware Virtual Infrastructure е софтуерно решение използвано от компаниите за увеличаване на производителността и намаляването на разходите им за IT операции. Софтуерът за виртуална инфраструктура помага да се намалят растящите усилия, като консолидира различните индустриални сървъри, оптимизира софтуерното разгръщане и позволява непрекъсната последователност на работния процес на системите.

VMware ESX Server е софтуер за виртуална инфраструктура за разделение, консолидация и управление на един или повече IBM System x и Blade сървър в критична среда. ESX Server и VMware Virtual Infrastructure Nodes предоставят изключително мащабируема виртуална платформа с множество възможности за управление на ресурсите. VМware предоставя следните предимства:

• Допуска създаването на виртуални машини на IBM System x и Blade сървъри
• Позволява сървърна консолидация на основния първоначален софтуер
• Увеличаване на оползотворяването на производителността на сървърите
• Обединява разнородни операционни системи на един сървър
Софтуерът за управление VMware VirtualCenter дава контрол върху изградената виртуална инфраструктура. VirtualCenter предоставя централна и защитена точка за регулиране на виртуалните изчислителни, сторидж и мрежови ресурси, с което помага да се подобри управлението на данни и намалят разходите.

VMware Virtual SMP е допълнителен модул към VMware ESX Server, който позволява на една виртуална машина да обхваща няколко физически процесора. Тези процесори могат да работят паралелно като използват само един имидж с операционна система, правейки го идеален за използване за приложенията изискващи много ресурси.

VMware VMotion дава възможността за мигриране на работеща виртуална машина от един физически сървър на друг без прекъсване на работата му. С VМotion, IT организацията може да изпълнява необходимата поддръжка без никакво спиране на сървърите и да продължава консолидацията на работния процес без да бъдат засегнати потребителските услуги.

VMware VirtualCenter и VMware ESX Server позволят да се обединят най-интензивните приложения във високо производителни System x и Blade сървъри за максимизиране на изчислителните ресурси и редуциране на стойността на притежание.

За повече информация, свържете се с нас.

Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW