You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Wyse тънки клиенти
 WYSE THIN CLIENT V50L  
 WYSE THIN CLIENT S10  

Wyse тънките клиенти предоставят производителността, която е необходима на потребителя, на по-ниска цена от традиционните методи (настолни и преносими компютри), без да се прави компромис със сигурността и начина на управление. Тънките клиенти заменят напълно персоналния компютър, като улесняват IT персонала при управлението, измествайки сложните операции към информационните центрове.

Wyse тънките клиенти намаляват сложността на IT архитектурата, премахват излишните разходи за поддръжка, повишават продуктивността на потребителите, подобряват и защитават достъпа до критичната информация и бизнес приложенията.
Основните предимства на Wyse тънките клиенти са:
  • Високо ниво на сигурност (няма твърд диск, в защитен режим изтрива всички временни файлове след рестарт). Сигурността преминава на ниво сървър.
  • Ниска консумация на енергия (5 до 10 пъти по-малко от стандартно PC), отговаря на стандартите за пестене на енергия.
  • Малък размер (3 до 5 пъти по малки от стандартно PC), спестява работна площ.
  • Премахва нуждата от локални лицензи за приложения и софтуер.
  • Намалява разходите за поддръжка.
  • Не остарява морално (зависи от сървърите с които работи).
  • Предоставят възможност за централизирано управление (обновления, настройки, съхранение и възстановяване и т.н.).
  • Позволява ускорено внедряване.
  • Високо скалируемо решение.
  • Ниска стойност на придобиване.
  • Предлага високо ниво на готовност.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW