You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
IBM System x & System Storage
 IBM EX5 
 IBM SYSTEM X 
 BLADECENTER 
 NEW BLADE HS22 
 IBM STORAGE 
 IBM DS3950-NEW 
 IBM DIRECTOR 
IBS Bulgaria проектира и изгражда надеждни и висококачествени ИТ решения за обработка и съхранение на данни базирани на сървърните и сторидж технологии на IBM.

Със своя опит в множество проекти IBS има възможност да отговори на изискванията както на най-малките клиенти, нуждаещи се от единичен сървър за своите приложения, така и на най-големите имащи нужда от сървърни ферми и висок клас решения за съхранение на данни.


IBS се специализира също така в решения за:
  • Виртуализация на ИТ инфраструктурата. С технологии и решения като VMWare и RedHat ES 5, организациите могат да получат по-висока възвръщаемост на инвестициите си в хардуерно оборудване, като оптимално натоварят и използват ресурсите си.
  • Оптимизация на ИТ инфраструктурата. Изграждане на оптимални решения базирани на много-процесорни решения, блейд сървъри и SAN сторидж решения за съхранение на данни с оглед изграждане на надеждна, скалируема и управляема ИТ инфраструктура.
  • High Availability & Disaster Recovery. Изграждане на решения осигуряващи непрекъснатост на бизнес процесите.
  • Защита и възстановяване на данните. Изграждане на решения за корпоративен архив и възстановяване на данните базирани на IBM технологии, Tivoli Sotorage Manager и Symantec Backup Exec.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW