You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
VMware за IBM System x и Blade сървъри
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КАК РАБОТИ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВО ВКЛЮЧВА VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАК МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
VMware Infrastructure 3VMware® Infrastructure е най-добре развития виртуализационен софтуер за оптимизация и ръководене на информационната инфраструктура, като се започне от десктопите и се стигне до дейта центровете.
Софтуерът на VMware е изпитан в продуктивна среда, за да може, да даде на повече от над 20 000 корпоративни клиенти възможността да използват широкото многообразие на приложения.
Комплектът е напълно оптимизиран, тестван, проверен за най-широко разпространения хардуер и софтуерни решения.
VMware Infrastructure осигурява централизирано управление, оптимизация на ресурсите, наличие на различни приложения и способност за автоматизация на процесите. Всичко това се трансформира в намаляване на себестойността на хардуера, повишена ефективност на хардуера, гъвкавост на информационната структура по всички нива.

Как се използва VMware Infrastructure.

VMware Infrastructure прави ИТ инфраструктурата, динамична, ефективна и надеждна. Елиминира много от ограниченията на традиционния хардуер. VMware Infrastructure позволява на компаниите:

  • Консолидиране на работещите сървъри и по този начин намаляване на техния брой. Неконтролируемият ръст на сървъри се избягва, чрез пускането на софтуерните приложения да работят вътре във виртуалните машини върху по-малко на брой корпоративни сървъри, като работят достатъчно надеждно при променяща се натовареност. Ползващите VMware Infrastructure могат да консолидират 10 и повече виртуални машини върху един физически процесор. По такъв начин значително се увеличава ефективността на използвания сървър и ограничава увеличаване на техния брой.
  • За осигуряване съвременна защита на непрекъснатост на бизнес процесите при по-ниска цена. Обезпечава висока готовност на критичните приложения с ниска себестойност, базирани на виртуализациони решения. С помощта на VMware Infrastructure клиентите ще могат да внедрят единна платформа за аварийно възстановяване на ИТ инфраструктурата, която позволява да бъдат възстановени множество виртуални машини, в случай на хардуерен срив, без да се инвестира в скъпоструващ хардуер.
  • За опростяване тестовете на софтуер.
  • За защита и управление на корпоративните настолни компютри.
  • За улесняване при въвеждане на новата инфраструктура. Намалява се времето за въвеждане на нова инфраструктура до минути, чрез усъвършенстван автоматизация.
  • За преместване на стари приложения върху нови сървъри. Позволява да се преместят стари операционни системи и софтуерни приложения върху виртуални машини, които работят на нов хардуер за по-голяма надеждност.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW