You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КАК РАБОТИ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВО ВКЛЮЧВА VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАК МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ VMWARE INFRASTRUCTURE? 

Какви са ползите от VMware Infrastructure

VMware Infrastructure използва технология за виртуализация, за да съкрати капиталните и експлоатационните загуби, като повишава експлоатационната ефективност, гъвкавост и нивото на обслужване в ИТ инфраструктурата.

VMware Infrastructure предоставя измерими икономии в капиталовата и експлоатационната себестойност:

  • Подобрява използването на наличния хардуер и намалява високите изисквания към него, като консолидацията на сървъри обикновено превишава десет виртуални машини за един физически процесор.
  • Намалява разходите необходими за сървърно пространство и електроенергия пропорционално на постигнатото консолидиране на сървъри.
  • Намалява разходите за IT персонал като опростява и автоматизира интензивните процеси съпътстващи разнородния хардуер, операционни системи и софтуерни решения.
VMware Infrastructure подобрява чувствителност, използваемост, наличност и гъвкавост на информационната структура:
  • Широката база дава възможност за ценова ефективност на наличните приложения и за непрекъсваемост на бизнес процесите, независимо от хардуера и операционните системи.
  • Позволява безотказност на процесите, без да нарушава поддръжката на информационната структура, постига се чрез преместване на цялата работеща система.
  • Елиминира нуждата от тежка софтуерна инсталация и конфигурация, чрез виртуални приложения.
  • Подобрява жизнения цикъл пред бизнес нуждите с мигновено обезпечаване и динамична оптимизация на приложната среда.
  • Позволява на стари системи да съществуват в нова информационна среда.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW