You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Systems and Technologies
VMWARE
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 КАК РАБОТИ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАКВО ВКЛЮЧВА VMWARE INFRASTRUCTURE? 
 КАК МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ VMWARE INFRASTRUCTURE? 

Как работи VMware InfrastructureVMware Infrastructure виртуализира и обединява стандартните x86 сървъри и техните прикачени мрежи и сториджи към единна ресурсна среда. Завършеността на средата включва операционна система и приложения, които са капсулирани във виртуални машини, като им предоставя високо ниво на гъвкавост, лесно сервизиране и експедитивност на IT средата, чрез:
    • Централизираното управление и мониторинг на виртуалните машини автоматизира и опростява имплементацията.
    • Динамичното разпределение на ресурсите (DRS) и интелигентното разпределение на наличните ресурси между виртуалните машини е резултат от високата хардуерна оптимизация и по-доброто разпределение на IT ресурсите съгласно бизнес нуждите.
    • Лесно използване на високата пригодност на виртуализацията осигурява по-добро сервизно ниво на приложенията и по-ниска цена, отколкото на статичната физическа инфраструктура.
    • Способността за преместване на работещи виртуални машини позволява поддържане на основен сървърен и сторидж хардуер, без да спира работата на приложения, с които работят потребителите.
    • Централизираното управление на пачовете за физическите сървърни машини и гостуващите операционни системи, държи инфраструктурата сигурна и съвместима.
VMware Infrastructure не е свързана към която и да е операционна система, което предоставя на клиентите възможност за свободен избор на операционни системи и приложения. VMware Infrastructure е съизмерим за поддръжка с IT среда от всякакъв размер.
Актуално
Lenovo - The Best Engineered PC
Открийте уникалните възможности на продуктите, проектирани от най-добрите инженери в света!
LANDesk Starter Pack за TVT
Lenovo и Landesk променят начина, по който управлявате РС инфраструктурата.
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW