You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Lotus Services
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Услуги
 ОЦЕНКА И ПЛАНИРАНЕ 
 ИНСТАЛАЦИЯ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 
 МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА 
 ХОСТИНГ 
 ОБУЧЕНИЕ 

Консултантите от IBS Lotus Services могат да Ви помогнат бързо да въведете новите технологии, да контролирате общата цена на притежаване (т. нар. Total Cost of Ownership), да споделяте знания в организацията Ви и да оцените инфраструктурата си. Този обширен набор от услуги спада в три основни категории:

Консултации
Решения
Обучение
Избирайки IBS Lotus Services, вие получвате експертни консултации и иновативни решение, които могат да имат реален принос към развитието на вашата организация, вашите бизнес взаимоотношения и вашата печалба. Нашето портфолио от възможности покрива следните области:
  • Messaging and Collaboration;
  • Unified Communications and Collaboration;
  • WebSphere Portal;
  • Document Management and Team Collaboration;
  • Social Software.
Решенията, предлагани от IBS Lotus Services са тясно свързани с внушителния опит и интелектуален капитал на екипа, както и на натрупаните познания в различни бизнес сфери. Накратко – тези решения могат да Ви помогнат да увеличите ползата от настоящата Ви технологична база и да постигнете значителни бизнес резултати. Услугите включват:
  • анализ, планиране, спецификация, разработка, адаптация (customization), интреграция с други системи и поддръжка на IBM Lotus Domino / Notes / Web решения;
  • инсталация, конфигурация, настройка и поддръжка на всички продукти от IBM Lotus портфолиото;
  • поддръжка, диагностика и оптимизация, одит на сигурността, архивиране на данни и възстановяване на Domino инфраструктура.
Обучението за крайни потребители, разработчици и администратори може да увеличи възвращаемостта на инвестициите и да увеличи продуктивността. IBS Lotus Services предлага ефективно обучение „на място”, online обучения и обучение в специализираните центрове на IBS. Нашите експерти могат да направят оценка на необходимото обучение, да съставят планове за обучение и да помогнат да използвате пълноценно наличните технологии.


SENSE FUTURE - INNOVATE NOW