You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Education Services
НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
IBM Lotus Notes и Domino 8 - Обучение

Искате да се запознаете с новостите в IBM Lotus Notes и Domino 8?
Научете повече за новите курсове за Lotus Notes и Domino 8, характеристиката касаеща богатите функционалности за интерактивност?

Курсове по IBM Lotus Notes и Domino 8

Lotus Notes и Domino 8.0 продължава да помага да защитите инвестициите си и в същото време да разширите възможностите на Вашата Notes/Domino платформа.
Новата версия предлага:

  • по- голяма гъвкавост благодарение на вградените отворени приложения
  • свеж и много по- интуитивен потребителски интерфейс
  • разширени възможности
  • по- добри възможности за интерактивност

Нови курсове
Application Development
D8420 - Exploring New Features in IBM Lotus Domino Designer 8
D8425 - Exploring New Features in IBM Lotus Domino Designer 8 (online)
D8510 - Fundamentals of IBM Lotus Domino 8 Application Development
D8520 - Building Web Applications with IBM Lotus Domino Designer 8

D8405 - Developing IBM Lotus Domino 8 Applications Enabled for IBM DB2
D8550 - Developing Composite Applications for IBM Lotus Notes 8 (unofficial title)
D8555 - Developing Composite Applications for IBM Lotus Notes 8 (Online) (unofficial title)


System Administration
D8720 - Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8 Administration
D8725 - Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8 Administration (Online)
D8750 - IBM Lotus Domino 8 System Administration Operating Fundamentals
D8760 - Building the IBM Lotus Domino 8 Infrastructure
D8770 - Managing IBM Lotus Domino 8 Servers and Users

D8705 - Configuring IBM Lotus Domino 8 with IBM DB2

End User
N8120 Exploring New Features in IBM Lotus Notes 8
N8050 Using IBM Lotus Notes 8 Reference Card

Повече за IBM Lotus обучение може да научите от IBS Training Centre, a за продуктите от IBS Lotus Services

Първия Български Бутон за споделяне

Актуално
Не може да Управлявате нещо без да може да го Измервате
Осигурете си измерими бизнес резултати от инвестициите в обучение.
Оценете ефективността на обучението във Вашата организация!
Колко ефективна е стратегията Ви за обучение? Проверете с инструмента за оценка на IBM!
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW