You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Education Services
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
SABA - Управление на човешкия капитал


Продуктите на SABA помагат на организациите да управляват най-ценните си активи – своите служители. SABA предлага интегрирано решение за управление на човешкия капитал и продуктивност чрез обучение, уеб конференции, корпоративни социални мрежи, оценка на персонала, развитие на кариерата, планиране на възнагражденията и управление на талантите.


Обучение: SABA Learning Suite

Развитие и оценка: SABA Performance Suite

Управление на талантите: SABA Talent Suite

Компенсации: SABA Compensation Suite

Виртуална класна стая: SABA Centra Suite

Социални мрежи: SABA Social

Анализи и отчети
Ibs_Saba-Brochure.pdf
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW