You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Education Services
E-LEARNINGE-LEARNING
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 LMS 
 OVERVIEW 
 VIRTUAL CLASSROOM 
 UC2 
 E-CONTENT 
 SERVICES 

Services

Проектиране и Изграждане на корпоративни системи за управление на обучението

Комплексността на образователните програми, различните клиентски изисквания и фокуса върху образователната ефективност налага изискването образователните продукти и услуги да могат да посрещнат изискванията на клиента. Фокус днес е електронното обучение и съпътстващите го услуги, които изискват проектите в областта на електронното обучение да бъдат прехвърляни като отговорност към компании, специализирани в областта.

Ай Би Ес България предоставя професионални експертни услуги при внедряване на решения за управление на обучението, които ще ви помогнат по-бързо да постигнете желаните резултати и да изградите конкурентна цялостна стратегия за обучението във Вашата организация.

Бързо, ефективно и ефикасно предоставяне на съдържание.

Решението на Ай Би Ес за хостинг на образователни решения предоставя незабавен достъп на организациите до ефективно решение за електронно обучение. Това е възможност за компаниите да посрещнат незабавно критичните за тях цели.

Менторинг услуги

Менторинг услугите осигуряват специализирана помощ на потребителите на курсове по време на техния учебен процес. Тази дейност е насочена към мотивиране на участниците, така че те да постигнат възможно най-високи резултати при полагане на финалния тест. Услугата по предоставяне на менторинг, като част от цялостен илърнинг проект представлява изключително важен елемент от учебния процес.

Подкрепата, която се оказва от страна на виртуалния преподавател, много честно предопределя цялостния успех на проекта, като води до постигане на първоначално заложените цели.

Ролята на ментора включва следните задължения:

  • Установяване на контакт с курсистите в самото начало на обучението;
  • Представяне на нейната/неговата квалификация и насърчаване на курсистите да се възползват от помощ при необходимост;
  • Информиране на курсистите за основните насоки, които трябва да бъдат спазвани по време на учебния процес;
  • Отговаряне въпроси и разрешаване на проблеми на потребителите, включително и на теми, от вече проведени обучения, в зависимост от дефинираният предмет и тема на курса, базовите умения с които разполагат потребителите за ползване на системата за електронно обучение (LMS), от която може да бъде достъпен курса, както и принципа на ползване на курсовете;
  • Наблюдение на процеса на обучение на курсистите, като се обръща особено внимание на правилното протичане на образователния процес;
  • Свързване с курсистите, които са започнали процеса на обучение на по- късен етап, ползвали са по- дълги отпуски, прекалено бавно преминават учебния материал или пък получават ниски резултати на преминатите тестове. Ролята на ментора е да ги насърчи да работят над проблема, както и да го споделят с него;
  • Мотивиране и мобилизиране на курсистите, които са изкрали добри резултати на тестовете или пък са успели да постигнат определен брой точки от курсовете (край на определена глава, половината от курса, или края на курса) като се предвижда изпращане на поздравителни писма.

Изключителна важна задача за ментора е да препредава въпросите, които могат да бъдат отправяни към определен експерт, както и да осигурява обратно отговора на съответния експерт към курсистите, например като го постави във форума или в графата „Често задавани въпроси” (FAQ). Този процес се реализира със съдействието на модератора на форума. В този случай ментора е отговорен за делегирането на задачи, свързани с ефективния поток от информация между експерта в определената област и обучаващите се.

Обадете ни се или използвайте формата за обратна връзка за да се свържем с Вас за повече информация.

Актуално
Не може да Управлявате нещо без да може да го Измервате
Осигурете си измерими бизнес резултати от инвестициите в обучение.
Оценете ефективността на обучението във Вашата организация!
Колко ефективна е стратегията Ви за обучение? Проверете с инструмента за оценка на IBM!
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW