You are looking at expired version of our website. We will try to redirect you automatically in few seconds.
If your browser does not take you to our current website, please click here.
Този сайт вече не е актуален. Ще ви пренасочим към новия ни сайт.
Ако Вашият браузер не отвори новата ни страница, моля кликнете тук.
За IBS|Кариери|Контакти
IBS Education Services
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
Training Centre

IBS Bulgaria e лицензиран Autorised Independant Training Provider (AITP) for IBM Software център за обучение в България.

Обученията, които предлагаме, са част от официалната програма за обучение на IBM се водят от сертифицирани инструктори. Всеки обучаем, успешно завършил курс, получава официален, IBM AITP сертификат.


Календар
Грaфик на курсовете, организирани и провеждани в качеството ни на Оторизиран център за обучение за IBM софтуер (AITP - Authorized Independent Training Partner).
Описание на Курсовете
Списък и подробно описание на курсовете - Lotus, Websphere, Rational.
Професионална Сертификация
Утвърдени пътища и ресурси за професионална сертификация в IBM Software. (очаквайте скоро)
Учебни програми
Определете Вашата учебна пътека според уменията и квалификацията, която желаете да придобиете.


Актуално
Не може да Управлявате нещо без да може да го Измервате
Осигурете си измерими бизнес резултати от инвестициите в обучение.
Оценете ефективността на обучението във Вашата организация!
Колко ефективна е стратегията Ви за обучение? Проверете с инструмента за оценка на IBM!
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW