За IBS|Кариери|Контакти
IBS ERM
КОНЦЕПЦИЯ
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
 КАКВО Е ERM? 
 КАКВО Е КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ? 
 ПОДХОД 
 РЕШЕНИЕ 

Какво е ERM?

Необходимост от оптимизиране на каналите за комуникация и взаимодействие в организацията!

В условията на съвременните пазари, където конкуренция е безмилостна, за организациите е жизнено важно да създават и поддържат оптимални връзки с клиентите и бизнес партньорите си. Задачата не е никак лесна, тъй като изискванията на клиентите и партньорите нарастват заедно с променящите се условията на пазара.

От друга страна организациите трябва непрекъснато да подобряват взаимоотношенията и комуникацията с персонала си. По този начин те ще гарантират максимална продуктивност и лоялност от страна на работниците си. Оттук можем да си извадим заключението, че ключът към успеха се корени в успешно поддържаните отношения между организацията и нейните клиенти и партньори от една страна и персонала от друга.

С цел да оптимизират ефективността на хората и ресурсите си, както и да увеличат ползата в отношенията с бизнес партньорите си, напоследък организациите все по-често търсят добре планирани и лесни за управление и интегриране системи за управление на каналите за комуникация и взаимодействие в организацията (Enterprise Relationship Management [ERM] Solution). Тези решения намаляват оперативните разходи на организацията и подобряват отношенията с клиентите. С помощта на тези системи организациите вече могат да изградят своя бизнес стратегия за увеличаване на ползата от информацията, касаеща клиенти, продажби, ефективност на персонала, адекватност на маркетинговите решения, пазарните тенденции. Тези решения спомагат за оптималното усвояване на информацията, циркулираща в и извън организацията.

Enterprise Relationship Management (ERM) - Традиционните решения свеждат управлението на една организация до две основни категории решения CRM и ERP. В своите сфери CRM и ERP решенията обхващат връзките и транзакциите между компанията и нейните клиенти, доставчици и партньори, но дори и най-беглия анализ показва, че всеки бизнес процес съдържа много повече вътрешни взаимодействия отколкото навън от организацията. Entreprise Relationship Management решенията се стремят да обхванат взаимодействията както вън от организацията така и вътре в нея, натрупвайки информация и знание за процеса в неговата цялост, а не в крайните му фази. Enterprise Relationship Management решенията управляват информационните потоци на организацията свързани с клиентите, доставчиците, бизнес парньорите и служителите, позволявайки тази информация да бъде споделена така, че да се постигне дългосрочна удовлетвореност на клиентите и повишени приходи за организацията.

Ето още някои дефиниции на понятието ERM от популярната интернет енциклопедия:

ERM
From Wikipedia, the free encyclopedia

ERM may refer to when a person is trying to remember or think of something. (Eg: Wait a minute, erm, oh yes I know!') It has found wide usage as Internet slang, while Hmm, Um, Uh and Er are used more widely elsewhere.

It can also mean:

  • Environmental Resources Management - the world's leading provider of environmental consulting services www.erm.com
  • European Exchange Rate Mechanism
  • Enterprise Relationship Management
  • Enterprise Risk Management
  • Enterprise Record Management
  • Entity-relationship model
  • Electronic Resource Management
  • Elastic Reservoir Moulding
  • Email Response Management
  • Empirical Risk Minimisation
  • E-Research for Marketing
Актуално
IBM Lotus Symphony
"Be Free. Work Smart." - Текстообработка, електронни таблици и презентации от IBM. БЕЗПЛАТНО!
Lotus Notes and Domino 8 са вече тук!
Дългоочакваната нова версия е вече официално достъпна за всички.
Websphere Portal Express 6.0
Най-доброто портално решение сега е достъпно за всеки. Гледайте и демонстрация на продукта и преките резултати за бизнеса.
Безплатен BlackBerry Enterprise Server за IBM® Lotus® Domino®
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW