За IBS|Кариери|Контакти
IBS ERM
 Digg this     Save to del.icio.us   |   

Бързи връзки:
IBS ERM - Human Resource Management
 ПРОФИЛИ 
 ПОДБОР 
 LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
 ОБУЧЕНИЯ 
 ДОКУМЕНТИТЕ 
 HR PORTAL 
В организацията базирана на Знанието, основна роля играят нейните служители. Такава организация печели конкурентно предимство като стимулира развитието на своите служители, привлича най-добрите специалисти и предоставя възможности за споделяне на Знанието между всички участници в бизнес процесите. Такава организация ще е недостижима за своите конкуренти и ще е безспорен лидер в своето пазарно пространство. Именно затова като първо решение базирано на IBS ERM платформа Ви представяме IBS ERM Human Resource.


IBS ERM Human Resource е отворено решение, представляващо съвкупност от множество модули, проектирани така, че да осигурят тотално решение за управлението, развитието и мотивирането на най-важните ресурси на всяка организация - нейните служители.

IBS ERM Human Resource ще ви помогне
да идентифицирате най-продуктивните служители, екипи и отдели -
и да мултиплицирате тези показатели в цялата организация.

IBS ERM Human Resource ще Ви помогне ефективно да разпространите стратегическите цели на организацията сред служителите и да ги мотивирате да ги постигнат. IBS ERM Human Resource дава възможност на компанията прецизно да оценява и развива своите таланти. IBS ERM Human Resource ще Ви помогне да създадете по-динамична, мотивираща и креативна работна среда.

Актуално
IBM Lotus Symphony
"Be Free. Work Smart." - Текстообработка, електронни таблици и презентации от IBM. БЕЗПЛАТНО!
Lotus Notes and Domino 8 са вече тук!
Дългоочакваната нова версия е вече официално достъпна за всички.
Websphere Portal Express 6.0
Най-доброто портално решение сега е достъпно за всеки. Гледайте и демонстрация на продукта и преките резултати за бизнеса.
Безплатен BlackBerry Enterprise Server за IBM® Lotus® Domino®
SENSE FUTURE - INNOVATE NOW