Често се налага да се изписват дълги обяснения каква е ползата от участието на конференцията, как ще се оправдаят средствата и т.н. и т.н.

От общността на Lotus професионалистите може да ползвате следните записи, които да ви помогнат в документацията и обясненията:

За Lotus парньори:
Ед Брил: "Why do I think partners who work with Lotus software should be at Lotusphere 2006?  Because there is no better place to find out how to grow and enhance your business for 2006 and beyond.  There's no better place to meet prospective customers, and keep up relations with existing customers.  There's no better place to talk with IBM executives, management, and product development, to get your voice heard about current and future products.  There's no better place to network with other partners who you can work with on joint projects and proposals.  There's no better place to learn about new products and solutions that can help with your projects."
http://www.edbrill.com/ebrill/edbrill.nsf/dx/lotusphere-2006-and-partner-attendance?opendocument&comments

The Gonzo Lotusphere FAQ  - Това е може би мястото, от което всеки трябва да тръгне. Тук ще намерите изчерптателна информация по въпроса.

The Lotusphere Justification Document. пт Уорън - Ще намериет готов PDF, който може да представите на началниците.


Тези линкове са подбрани от Грег в неговия блог, където може да намерите още информация: Gregg Eldred: Why go to Lotusphere?

Comments (0)
Goran Angelov November 27th, 2007 08:05:36 AM
Add to Technorati Favorites