mike-web20.jpg
На откриването нa Lotusphere 2008 Майк Родин (CEO, Lotus Software)направи наистина ясна дефиниция на етапите, през които в последните години преминават бизнес комуникациите и сътрудничеството между хората. Според Майк Родин те са:

Document Centric Collaboration: Това е класическия метод на придвижване на работните процеси. Всичко е на хартия и се предвижва по процеса ръчно.

People Centric Collaboration: След навлизането на Интернет, ел.поща и мобилните комуникации процесите вече не се придвижват според движението на документите, а т.нар. knowledge workers тласкат процесите и инициативите, координирайки задачите с доректни контакти и итерации с другите участници. Това е ерата, в която повечето организации се намират днес, .... но това е ерата, която вече си отива за да отвори път към т.нар. :

Community Centric Collaboration: С навлизането на WEB2.0 в нашия живот, приложението му в бизнеса е неизбежно. Този етап се характеризира с итерациите на човек с широк кръг хора, много от които дори не познава лично, но има достъп до тяхната експертиза, мнение и оперативна помощ. Начинът на общуване се променя, а и начина на управление на бизнес процесите от там. Ако организациите не се адаптират бързо бъдещите талантливи хора ще се ориентират към други компании.

Само за 6те месеца от анонсирането на пaзара на Lotus Connections над 100 компании с интернационално присъствие вече са започнали имплементацията му. Този продукт опрeделено ще бъде флагман на портфолиото на Lotus през следващите 5 години.

connections20.jpg

Comments (0)
Goran Angelov January 23rd, 2008 06:54:30 PM

 Comments
1) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
tugineci 09/20/2016 4:45:02 PM

Seminar on how web2.0s will work in SEO.

www.getbiggerdicknaturally.com

2) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Laurie 10/17/2016 11:05:13 AM

I really love the way you posted in this site. { Link }

3) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Willie 10/18/2016 10:09:57 AM

This is such a lovely post. I enjoy reading it. You can read my posts at { Link }

4) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Elodia 10/19/2016 6:30:25 AM

This is getting interesting with every day. { Link }

5) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Roberto 10/22/2016 8:12:42 AM

I really like the way you are offering your services for us. { Link }

6) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Leigh Dullo 11/24/2016 3:20:27 PM

This is really wonderful post with lot of quality tips. { Link }

7) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Christian 11/25/2016 1:15:18 PM

This is really good and I like the idea of it. { Link }

8) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Kristal 11/30/2016 1:01:25 PM

This is top quality information. I enjoyed it. { Link }

9) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
replica watches uk 07/15/2017 10:13:57 AM

This is top quality information. I enjoyed it.

10) Майк Родин дефинира етапите на комуникациите и общуването в контекста на бизнес операциите!
Jiop 05/15/2018 11:21:07 AM

Knowledge workers тласкат процесите и инициативите, координирайки задачите с доректни контакти и итерации с другите участници.

{ Link }

 Add a Comment
Subject:
   
Name:
E-mail:
Web Site:
 
Comment:  (No HTML - Links will be converted if prefixed http://)
 
Remember Me?    
Add to Technorati Favorites