Откриващата сесия на Lotusphere 2008 е събрана в клипа по-долу само в една минута. Разбира се 60 секунди са крайно недостатъчни за да предадат цялата информация, която бе представена на 15тата конференция на Lotus Software, но пък можете да усетите духа на събитието!Ако искате да научите повече подробности за аноансите тази година елате на Lotusphere Comes To You 2008 - София, 25 Март - х-л Хилтън. Можете да се регистрирате тук: http://www.ibs.bg/lcty

Comments (0)
Goran Angelov February 6th, 2008 10:45:35 PM
Add to Technorati Favorites