На текущото си ниво IBS ERM все още не се отличава особено от стандартните решения за управление на бизнеса. Идеите, които са заложени в него обаче стават все по-актуални и по-скоро следва да преминат от своя начален етап на имплементиране и към пълноценно развитие.

Какво имам предвид! ERM е софтуерно решение, което освен, че обслужва определени бизнес процеси в една организация би следвало да проследява различни типове връзки между отделните обекти, документи и записи, така, че да потребителите да получават контекстно свързана информация, за да могат да вземат по-информирани решения.

Начините обаче, по които това се прави в IBS ERM  на текущото ниво, е конвенционален и макар, че част от категоризацията на информация да е оставена свободно да се избира от потребителя, то типовете връзки представляват фиксирана таксономия.

По аналогия с новите тенденции на управление на знанието - KM и навлизането на социалните мрежи (като тази тук), успехът се дължи на това, че потребителя самостоятелно определя и моделира таксономията. Това става чрез таговете, с които се маркира всяко парченце информацията. Това дава възможност на потребителя да изгражда свой собствени пътища за намиране на данните и свое разбиране за контекста. Възможността потребителите да създават свои тагове и допълнително да тагват информация генерирана от други е мощно средство за създаване на облак от смислови връзки между информационните компоненти.

В една следваща версия на IBS ERM може би следва да се въведе тази техника при изграждане на връзките между обектите, като се позволи на потребителя да ги избира самостоятелно. Модератора на знанието, който се грижи за консистентността на информация, би следвало само да следи използваните тагове да имат определен смисъл, а не да заблуждават потребителите. Не е лоша идеята модератора да може да добавя дори нови тагове, които да са общи за всички.

Тук идва и още една бегла идея. Към оценяването на информацията може да се включи и тежест и на таговете. Например – авторът е въвел тагове – нормално е първите да имат по-висока тежест. Тези на потребител от ниво – модератор на знанието  - също. Може би не е зле да се иде дори по-далеч - тежестта да е индивидуална – например за мен таговете на хората с подобна на моята дейност би следвало да имат по-висока тежест , т.к. това са хора с които говорим на общ език и споделяме общи проблеми.

Това следва да се комбинира разбира се с интелигентни технологии за определяне на връзките на сървърно ниво, Например всяко едно приложение може да отговаря на определени тагове. Нека Оферти - отговарят на "rfp", offer. Ако създавам документ към даден клиент например (все нещо трябва да е фиксирано) и сложа таг за връзка offer системата да ми извлече документите - оферти за този клиент, към които може би искам да запазя коментар!

Асинхронното извличане на данни при всички случай е ключово за да има успех тази техника пред потребителите.

Comments (0)
Goran Angelov February 26th, 2008 08:04:30 AM
Add to Technorati Favorites