mike-web20.jpg
На откриването нa Lotusphere 2008 Майк Родин (CEO, Lotus Software)направи наистина ясна дефиниция на етапите, през които в последните години преминават бизнес комуникациите и сътрудничеството между хората. Според Майк Родин те са:

Document Centric Collaboration: Това е класическия метод на придвижване на работните процеси. Всичко е на хартия и се предвижва по процеса ръчно.

People Centric Collaboration: След навлизането на Интернет, ел.поща и мобилните комуникации процесите вече не се придвижват според движението на документите, а т.нар. knowledge workers тласкат процесите и инициативите, координирайки задачите с доректни контакти и итерации с другите участници. Това е ерата, в която повечето организации се намират днес, .... но това е ерата, която вече си отива за да отвори път към т.нар. :

Community Centric Collaboration: С навлизането на WEB2.0 в нашия живот, приложението му в бизнеса е неизбежно. Този етап се характеризира с итерациите на човек с широк кръг хора, много от които дори не познава лично, но има достъп до тяхната експертиза, мнение и оперативна помощ. Начинът на общуване се променя, а и начина на управление на бизнес процесите от там. Ако организациите не се адаптират бързо бъдещите талантливи хора ще се ориентират към други компании.

Само за 6те месеца от анонсирането на пaзара на Lotus Connections над 100 компании с интернационално присъствие вече са започнали имплементацията му. Този продукт опрeделено ще бъде флагман на портфолиото на Lotus през следващите 5 години.

connections20.jpg

Comments (0)
Goran Angelov January 23rd, 2008 06:54:30 PM
Add to Technorati Favorites