Знаете ли, че компонентата Activities в Lotus Connections е на път да се превърне в основно средство за съвместна работа не само по краткосрочни проекти, но и да изпълнява роля на малки бизнес системи. В connections 2.0 се предвиждат множество допълнителни функционални възможности, които да позволят на потребителя да моделира може би простички, но все пак доста полезни приложения!

В блога за Lotus Connections има цяла публикувана статия за това!

В 2.0 Activities типовете елементи към едно активити (message, file, bookmark, todo) не са фиксирани и могат да се създават нови типове елементи, съдържащи собствени полета. Това направо си е динамично генериране на различни форми, които да се прилагат за индексиране на различни типове данни и документи. Без нужда от каквато и да било намес от разработчик или администратор - всичко е в ръцете на инициативните служители!

Примера в статията в sync.rono.us е за събиране на CVта за отворена поциция и координиране на цялостен процес за подбор на кадри! Ето как изглежда резултата:Разбира се тези възможности разрешават бързо нововъзникнали нужди от приложение управляващо и координиращо даден процес, като това в никакъв случай не измества ролята на специално прокетираните бизнес приложения.

В крайна сметка за да имаме информационна система тя трябва да организаира добре цялостната информация и най-вече историята, а от процесите и въведените данни да изгради подходящи регистри, които да натрупват знанието на организацията.

Така, че например ако имате приложение като IBS ERM HR ще ви препоръчам да си го ползвате, но ако нямате - докато чакате някой да ви го създаде и/или внедри можете веднага да организирате подходящо процеса на екипна работа, разбира се ако ползвате Lotus Activities.

Comments (0)
Goran Angelov March 13th, 2008 09:04:18 AM
Add to Technorati Favorites