Страхотно сравнение на еволюцията, която днес наблюдаваме в начина на работа на отделните поколения, дава Ан Зенека в своя блог.

Информационната ера е на т.нар. knowledge worker.
Ерата на Свързаността (The Connected Age) е на web worker.
Докато knowledge workers създават и управляват информацията, оформяйки я в безценни обекти на знанието, Web workers създават и управляват връзки между обектите на знание и хората.
Таблицата по-долу е от книгата  която предстои и да излезе “Connect! Web Worker Daily’s Guide to a New Way of Working” очертава разликите между knowledge work и web work. Разбира се в практиката има и индивидуални подходи комбиниращи отделни елементи в различна степен.
work-table.jpg

Comments (1)
Goran Angelov March 11th, 2008 09:01:37 PM
Add to Technorati Favorites